หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง ร่วมจัดกิจกรรม"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" 2562

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง โดยนายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีและบุคคลากร ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ร่วมปลูกต้นไม้ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" (19 /11/2562)


ว้นที่ข่าว : 20/11/2562