หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ทต.เขาเจียก

พัทลุง ผลิตภาพแรงงานสัญจร

...
...
...
...

       วันนี้ 28 มิ.ย.2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ออกแนะนำภารกิจหน่วยงาน และสาธิตการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำรถมาใช้บริการ จำนวน 20 คัน สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนคิดเป็นเงิน 2,400 บาท


ว้นที่ข่าว : 30/07/2562