หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำเครื่องแกง ระยะเวลาฝึก 30 ชม.

พัทลุง ผู้สูงอายุ

...
...

สนพ.พัทลุง ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำเครื่องแกง ระยะเวลาฝึก 30 ชม.       

       วันนี้  (24 ธ.ค. 2561)  เวลา  09.00  น.  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำเครื่องแกง ระยะเวลาฝึก 30 ชม.  ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม  2561 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน  ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ต.โคกสัก  อ.บางแก้ว จ.พัทลุง


ว้นที่ข่าว : 24/12/2561