หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
“คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงแรงงาน” เพื่อให้คนไทยและแรงงงานมีความสุขจิต สุขใจ สุขสบาย สุขล้น และสุขหรรษา

พัทลุง ปีใหม่

...

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562 กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และมุ่งส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ จึงขอเสนอของขวัญ ปีใหม่กระทรวงแรงงานปี 2562 ภายใต้แนวคิด คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงแรงงานเพื่อให้คนไทยและแรงงงานมีความสุขจิต สุขใจ สุขสบาย สุขล้น และสุขหรรษา 


ว้นที่ข่าว : 22/12/2561