หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ออกหน่วยบริการแนะนำอาชีพ สำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พัทลุง หน่วยแพทย์ คลินิกผลิตภาพแรงงาน

...
...
...

สนพ.พัทลุง ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ออกหน่วยบริการแนะนำอาชีพ  สำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

      วันนี้ (21 ธ.ค. 2561)  เวลา 09.00 น. สนพ.พัทลุง ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ออกหน่วยบริการแนะนำอาชีพ  สำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ปี 2562 และการตั้งจุดบริการคลินิกช่างฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่  2562 แก่ประชาชนผู้มารับบริการ  ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดแสงอุทัย(วัดปากประ) หมู่ที่ 11  ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับบริการ  จำนวน 20 คน 


ว้นที่ข่าว : 22/12/2561