หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 3 สาขาอาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

...
...
...

สนพ.พัทลุง  ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  3  สาขาอาชีพ  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.00 น.  สนพ.พัทลุง  จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่  1/2562  จำนวน  3  สาขา  คือ  สาขาช่างสีรถยนต์  สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  และสาขาช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  รวมจำนวนทั้งสิ้น  22  คน  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  ตึกอำนวยการ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 


ว้นที่ข่าว : 08/11/2561