หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อพิจารณามาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ

...
...
...

     เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง)  ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.2545  เพื่อพิจารณามาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ  สาขา  พนักงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยก (เครื่องยนต์)  ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  ตึกอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  


ว้นที่ข่าว : 31/03/2561