หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพัทลุง

ประชุม หัวหน้าส่วน

...
...
...

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ต้อนรับนายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพัทลุง  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพัทลุง  (สัญจร)  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ( วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561 )  


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561