หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรม สาขา การทำขนมไทย จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ฝึกอบรม การทำขนมไทย

...
...
...
...

สนพ.พัทลุง  ฝึกอบรม  สาขา  การทำขนมไทย  จำนวน  30 ชั่วโมง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

     เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เป็นประธานเปิดฝึกอบรมตามแผนงานพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย    เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  สาขา  การทำขนมไทย  จำนวน  30 ชั่วโมง  ซึ่งบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  มีกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  20  คน  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  20—24  พฤศจิกายน  2560     ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว   จังหวัดพัทลุง  


ว้นที่ข่าว : 30/11/2560