หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พัทลุง จุดประกายความสำเร็จให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โชว์ผลงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ ฯ

เตรียมเข้าทำงาน ช่างไฟฟ้า

...
...

สนพ.พัทลุง  จุดประกายความสำเร็จให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  โชว์ผลงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  หลังเข้ารับการฝึกสัปดาห์ที่  2  ของหลักสูตร 

      เมื่อวันที่   16  พฤศจิกายน  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่  1/2561  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิต  หมู่ที่  8  ตำบลโคกชะงาย  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธาน

     ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ได้ออกหน่วยบริการประชาชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  อาทิ  พัดลม  กระติกน้ำร้อน  หม้อหุงข้าว  โดยผู้รับการฝึกอบรม  หลักสูตร  เตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่  1/2561  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน  5  คน  และอาจารย์พงศ์ชัย  วีระสุนทร  ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ  ช3  เป็นผู้ควบคุม   มีผู้เข้ารับบริการจำนวน  4  คน  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  จำนวน  5  ชิ้น  ซึ่งผู้รับการฝึกได้ลงปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง  สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนถือว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และจุดประกายในการทำงาน  หลังเข้ารับการฝึกสัปดาห์ที่  2  ของหลักสูตร         


ว้นที่ข่าว : 30/11/2560