หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พัทลุง สานต่อนโยบายฯ บูรณาการร่วมเรือนจำกลางพัทลุง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างก่ออิฐ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างก่ออิฐ

...
...
...
...

สนพ.พัทลุง  สานต่อนโยบายฯ บูรณาการร่วมเรือนจำกลางพัทลุง  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  1  สาขาช่างก่ออิฐ 

     เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ  1  สาขา  ช่างก่ออิฐ  ให้แก่ผู้ต้องขัง  จำนวน  25  คน  ดำเนินการทดสอบฯ  ระหว่างวันที่  9 – 10  สิงหาคม  2560  ณ  เรือนจำกลางพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบฯ  เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  สาขา  การก่ออิฐฉาบปูน  (60  ชั่วโมง)  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม – 4  สิงหาคม  2560  ที่ผ่านมา                 


ว้นที่ข่าว : 25/08/2560