หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ปิดฉากแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค เยาวชนพัทลุง "สุดเจ๋ง" คว้า 3 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ พัทลุง

...
...
...
...
...
...
...

 

ปิดฉากแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค เยาวชนพัทลุง “สุดเจ๋ง” คว้า 3 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง


     ปิดฉากแล้วสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงง...านแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดพัทลุง แสดงฝีมือด้านช่าง คว้ารางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จำนวน 3 รางวัล จากสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขาสีรถยนต์ และสาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) จำนวน 1 รางวัล จากสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากสาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับชาติต่อไป
     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ประจำปี 2560 ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยมีนายสันหพจน์ บางต่าย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน
     นายอุทิพย์ อินทรเพชร เผยว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้กำหนดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียนและนานาชาติ และเพื่อเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ
     ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 คน สาขาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 คน สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน สาขากราฟิกดีไซน์ จำนวน 4 คน สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จำนวน 1 คน สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) จำนวน 3 คน สาขามาตรวิทยาด้านมิติ จำนวน 3 ทีม รวม 6 คน และสาขาสีรถยนต์ จำนวน 2 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 23 คน สรุปผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทเดี่ยว จำนวน 2 รางวัล คือ สาขาสีรถยนต์ นายจิรวุฒิ สว่างเอียด สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และสาขาเครื่องกล CNC (เครื่องกลึง) นายพงศกร ยีสมัน สังกัด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประเภทเดี่ยวรับเงินรางวัล 10,000 บาท และประเภททีม สาขามาตรวิทยาด้านมิติ นายอรรถชัย มณีชาตรี และนายอภิรักษ์ สาเหล็ม สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1(เหรียญเงิน) ประเภทเดี่ยว จำนวน 1 รางวัล คือ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น นายอาวุธ แทนโป สังกัดวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภททีม จำนวน 1 รางวัล คือ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ นายรฐนนท์ ขาวสุด และนายนฤเบศร์ มณีรัตน์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท ซึ่งเยาวชน 4 คนที่ได้รางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติต่อไป


ว้นที่ข่าว : 24/07/2560