หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ดูแลรักาาสนามหญ้าสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และผู้ควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  รักษาความสะอาด  ดูแลรักาาสนามหญ้าสวนหย่อม  พนักงานขับรถยนต์  และผู้ควบคุมงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559   


ว้นที่ข่าว : 15/09/2558