หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 18 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 840 1 เมษายน 2562 30 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 การวิเคราะห์ปัญหาและการปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ