หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ