หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 18 29 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 18 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 18 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 การจัดการคลังสินค้า 18 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
8 เทคนิคการพ่นซ่อมสีสูตรน้ำ 18 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ