หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การจักสาน 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การขายสินค้าออนไลน์ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 เทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 30 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 16 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ