หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำเครื่องแกง 30 12 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การจักสาน 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 16 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 เทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 30 19 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 13 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 การขายสินค้าออนไลน์ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ