หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 7 กรกฎาคม 2563 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 18 26 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ