หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 18 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 13 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 การประกอบอาหารไทยยอดนิยม 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
8 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 18 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 18 29 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
10 การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 18 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
11 ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 18 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
12 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
13 เทคนิคการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
14 การจัดการคลังสินค้า 18 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
15 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
16 เทคนิคการพ่นซ่อมสีสูตรน้ำ 18 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
17 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ