หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 8 มิถุนายน 2563 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 ช่างพ่นสีรถยนต์ 420 15 มิถุนายน 2563 10 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 15 มิถุนายน 2563 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 เทคนิคการผสมสีรถยนต์ 18 29 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 18 26 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ