หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ