หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 6 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 ช่างก่ออิฐ 1 1 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 ช่างสีรถยนต์ 1 1 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
6 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
8 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 ผู้ช่วยงานแม่บ้าน 1 1 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ