หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 21 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
2 ช่างสีรถยนต์ 1 1 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 1 1 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ