ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา