ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายจรัญ - ปานมั่งคั่ง 26 ตุลาคม 2542 - 4 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายสมชาย - เทียมสนิท 5 กันยายน 2543 - 14 พฤษภาคม 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายโฆษิต - ถาวระ 15 พฤษภาคม 2544 - 4 เมษายน 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายอุภัย - รัตนจามิตร 5 เมษายน 2545 - 2 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายจรัญ - ปานมั่งคั่ง 3 มีนาคม 2546 - 1 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายเจริญ - ยิ่งล้ำ 1 พฤษภาคม 2550 - 3 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายรสพณ - จันทร์เพ็ญ 4 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายชาติชาย - สุจินพรัหม 17 พฤศจิกายน 2557 - 4 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
นายอนุกูล - นำหน้าวงษ์สุข 8 มกราคม 2559 - 25 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
จ่าเอกประยงค์ - บุญช่วย 8 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ