ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้นักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
สนพ.พังงา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
สนพ.พังงา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 05/05/2560
สนพ.พังงา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
สนพ.พังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
ศพจ.พังงา ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 1/60 จำนวน 19 คน
ว้นที่ข่าว : 16/11/2559
ศพจ.พังงา ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 2/60 จำนวน 21 คน
ว้นที่ข่าว : 16/11/2559
ศพจ.พังงา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 04/11/2559
ศพจ.พังงา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 26/10/2559
ศพจ.พังงา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 27/09/2559
ศพจ.พังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างต่อเนื่องจำนวน 3 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 09/09/2559
ศพจ.พังงาจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 28/06/2559
ศพจ.พังงา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 19/02/2559
ศพจ.พังงา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่ 1/2559
ว้นที่ข่าว : 25/01/2559
ศพจ.พังงา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
ศพจ.พังงา มอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ว้นที่ข่าว : 24/08/2558
ศพจ.พังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 10/08/2558
ศพจ.พังงา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคพังงา ในการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/07/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 27 รายการ