ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
รวมภาพข่าวฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 01/06/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) รุ่นที่ 3/2561
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (80 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
สนพ.พังงา ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ให้แก่กลุ่ม SME ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 สาขา ศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (18 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
ผอ.สนพ.พังงา เข้าดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 12/02/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริกรรมสู่ Thailand 4.0 (ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์) สาขา การบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนจัดซื้อ
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริการสู่ Thailand 4.0 (อุตสาหกรรมอาหาร/ครัวไทยสู่ครัวโลก/นวัตกรรมด้านอาหาร) สาขา การประกอบอาหารนานาชาติเมนูนิยม
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริกรรมสู่ Thailand 4.0 (ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์) สาขา การขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขาทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริกรรมสู่ Thailand 4.0 (ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์) สาขา การบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนจัดซื้อ
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว สาขา การสื่อสารในองค์กรเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ว้นที่ข่าว : 14/07/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 114 รายการ