ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรม ฟรี!!! สาขา นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง และสาขา นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 12/02/2561
ประชาสัมพันธ์เงินกู้และเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
สนพ.พังงา จัดกิจกรรมคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ในนาม “ร้านกรมพัฒน์” ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
สนพ.พังงาร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา)
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
สนพ.พังงา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา 9 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
หน่วยงานในกระทรวงแรงงานทำความดีด้วยหัวใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.พังงา ร่วมจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)
ว้นที่ข่าว : 11/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2560 - 2564
ว้นที่ข่าว : 22/06/2560
สนพ.พังงา ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 05/05/2560
พลเรือเอกไพโรจน์ อุ่นใจ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เข้าเยี่ยม สนพ.พังงา
ว้นที่ข่าว : 05/05/2560
สนพ.พังงา จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 19/04/2560
สนพ.พังงา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2560
ว้นที่ข่าว : 19/04/2560
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟพังงา 5 เม.ย. 2560
ว้นที่ข่าว : 07/04/2560
สนพ. พังงา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2560
ว้นที่ข่าว : 07/04/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดงาน"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2560"
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สนพ.พังงา
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
สนพ.พังงา จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
ศพจ.พังงา จัดโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามพราะราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 02/12/2559
ศพจ.พังงา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ว้นที่ข่าว : 02/12/2559
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางเดินตามรอยพ่อ "พอเพียง" และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
ว้นที่ข่าว : 30/11/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 94 รายการ