หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > พนักงานนวดแผนไทย
 
หัวข้อเรื่อง พนักงานนวดแผนไทย
รายละเอียด

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดแผนไทย 80ช.ม.

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
6 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
22 เมษายน 2559