หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พังงา จัดกิจกรรม "โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

โครงการ 101 อาชีพ

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดกิจกรรม "โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาประทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ อาคารสนามฟุตซอลสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณป่าชายเลนในพื้นที่เกาะยาว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาประทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ บริเวณป่าชายเลนในพื้นที่เกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
2. กิจกรรมฝึกอาชีพเสริม สาขา การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ผู้ผ่านการฝึกจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านท่าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา


ว้นที่ข่าว : 25/08/2562