หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เจ้าหน้าที่ สนพ.พังงา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง 1 ต้น ทุเรียน 8 ต้น มะม่วง 2 ต้น เงาะ 23 ต้น และมะกอก 1 ต้น รวม 35 ต้น


ว้นที่ข่าว : 30/07/2562