หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานดูแลห้องพัก” รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

พนักงานดูแลห้องพัก

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน “สาขาพนักงานดูแลห้องพัก” เพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานดูแลห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง จำนวนผู้รับการฝึก 25 คน ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบ้านเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


ว้นที่ข่าว : 18/06/2562