หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน “สาขาศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่”

อบรม

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน “สาขาศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง  ผู้รับการฝึกจำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


ว้นที่ข่าว : 18/06/2562