หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พังงา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษาจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
 
จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และได้รับมอบหมายจากนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือให้กับแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รมว.แรงงาน สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จึงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบภาคความรู้ ได้นำระบบการทดสอบผ่านระบบ E-testing มาใช้ เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบกิจการที่จะรับนักศึกษากำลังแรงงานเหล่านี้เข้าทำงาน

ว้นที่ข่าว : 13/02/2562