หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พังงา จัดกิจกรรมคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ในนาม “ร้านกรมพัฒน์” ครั้งที่ 2

คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร

...
...
...
...
...
...

จ่าเอกประยงค์  บุญช่วย ผอ.สนพ.พังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ในนาม “ร้านกรมพัฒน์” ครั้งที่ 2  เพื่อทำการตลาดเชิงรุก ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา

ยอดให้บริการประชาชนทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย  ลดรายจ่าครัวเรือนคิดเป็น 6,000 บาท

1. ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานเบื้องต้น 20 ราย

    - ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 20 ราย (แรงงานนอกระบบ)

2. ตรวจสภาพ/ซ่อม/บำรุงรักษา จำนวน 40 ราย

    - ยานพาหนะ(รถจักรยานยนต์) จำนวน 40 คัน


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561