หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พังงาร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา)

สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา

...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. สนพ.พังงาร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา) มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงาเข้าร่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหอบหมายให้ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561