หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริกรรมสู่ Thailand 4.0 (ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์) สาขา การบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนจัดซื้อ

การบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนจัดซื้อ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

จ.อ.ประยงค์ บุญช่วย ผอ.สนพ.พังงา มอบหมายให้นายทรงยศ ไพรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมและบริกรรมสู่ Thailand 4.0 (ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์) สาขา การบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนจัดซื้อ (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 9 -11 มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรมจากบริษัทต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน 40 คน โดย ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา


ว้นที่ข่าว : 20/01/2561