หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พังงา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบ

...
...
...

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา นำโดยนายกิตติศักดิ์ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้ความสามารถ) ด้วย e-Testing System ผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 20 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา  ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


ว้นที่ข่าว : 20/01/2561