หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

งบจังหวัด

...
...
...

สนพ.พังงา มอบหมายให้นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (30 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน วันที่ 14 - 18 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.บ่างม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


ว้นที่ข่าว : 20/01/2561