หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร

งบจังหวัด

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ(งบประมาณจังหวัดพังงา) สาขา ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา


ว้นที่ข่าว : 20/01/2561