หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พังงา จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ช่างไฟฟ้า

...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพังงาและใกล้เคียง จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 05/05/2560