หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พังงา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

...
...
...

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 สนพ.พังงา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน โดยใช้ ระบบ E-testing system ในการสอบภาคความรู้


ว้นที่ข่าว : 07/02/2560