หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1

พนักงานนวดไทย

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.พังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


ว้นที่ข่าว : 07/02/2560