หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา


จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย
ชื่อ - นามสกุล : จ่าเอกประยงค์ บุญช่วย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

วัน/เดือน/ปีเกิด : .

ประวัติการศึกษา
.

ประวัติการทำงาน
.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.