หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปสมุนไพร 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
2 ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 4 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
3 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 3 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ