หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
3 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 25 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 60 27 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 16 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ