หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 หัวหน้างาน 30 11 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
2 การบริหารและการจัดซื้อ 30 18 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ