ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อ ศพจ.พังงา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
168  หมู่ที่ 1  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  82180
โทรศัพท์ 0 7659 9331 - 4   โทรสาร 0 7659 9335
Facebook : https://www.facebook.com/phangnga.dsd

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นายทรงยศ ไพรสุวรรณ

โทรศัพท์ 0 7659 9331-4 ต่อ212

โทรสาร 0 7659 9335

อีเมล์ songyot.dsd@gmail.com