ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
...
...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสารมารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 23 คน โดยเข้ารับการประเมินเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561


ว้นที่ข่าว : 7/3/2561 12:20:19
ปิดหน้าจอ