แนะนำการฝึกอบรมอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ
...
...

24 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกหน่วยบริการแนะนำการฝึกอบรมอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ ตามกิจกรรมคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ร้านกรมพัฒน์ ให้กับประชาชน ผู้สนใจ และผู้ที่มาร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกขอบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ณ วัดอู่ข้าว หมู่ 8 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ว้นที่ข่าว : 24/1/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ