ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
...

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ ฟลายอิ้ง ฮอร์ส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 9 คน


ว้นที่ข่าว : 11/6/2561 12:55:40
ปิดหน้าจอ