ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 58 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี


ว้นที่ข่าว : 26/1/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ