ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปิดหน้าจอ