ประชาสัมพันธ์!!!

enlightenedสนใจฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเองenlightened สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้โดยผ่านระบบ e-service คลิกที่นี่


 

เอกสารโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเอเวอร์กรีน  โรงแรมเอเซีย แอร์ พอร์ท  คลิกที่นี่ หรือ


enlightenedenlightened เปิดละจ้า enlightenedenlightened
การฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิ๊กที่นี่


enlightenedenlightened แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนฯ (สท.2) คลิ๊กที่นี่  enlightenedenlightened


enlightenedenlightened ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คลิ๊กที่นี่ enlightenedenlightened