ประชาสัมพันธ์!!!

enlightenedสนใจฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเองenlightened สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้โดยผ่านระบบ e-service คลิกที่นี่


enlightenedenlightened เปิดละจ้า enlightenedenlightened

การฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


enlightenedenlightened แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนฯ (สท.2) คลิ๊กที่นี่  enlightenedenlightened


enlightenedenlightened เอกสารในการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คลิ๊กที่นี่ enlightenedenlightened