ประชาสัมพันธ์!!!

 

enlightenedenlightenedenlightenedดาวน์โหลดแบบฟอร์มenlightenedenlightenedenlightened

แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (สท.2) คลิ๊กที่นี่


 

enlightenedenlightened ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน enlightenedenlightened

คลิ๊กที่นี่