ประชาสัมพันธ์!!!

ขอเชิญฝึกอบรม

โครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ประเทศไทย 4.0

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------

enlightenedenlightenedenlightenedดาวน์โหลดแบบฟอร์มenlightenedenlightenedenlightened

แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (สท.2) คลิ๊กที่นี่


 

enlightenedenlightened ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน enlightenedenlightened

คลิ๊กที่นี่