ข่าว หน้าแรก > เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด
 
  หมวดหมู่กระดานสนทนา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน โพสต์ล่าสุด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
3 กันยายน 2562
โดย
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
3 กันยายน 2562
โดย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
3 กันยายน 2562
โดย
กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
3 กันยายน 2562
โดย
กลุ่มงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
3 กันยายน 2562
โดย